Integracja odruchów ustno - twarzowych
dr S. Masgutovej MNRI®

Program przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

Integrację odruchów ustno - twarzowych wykorzystujemy zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Celem programu jest:

Uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu:

 • samoregulacji napięć mięśniowych,
 • kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.
[/vc_row_inner]