Kinesiotaping_logopedyczny_docx_-_zdjecie

Kinesiotaping

Polega na użyciu plastra, którego efektywność poparta jest licznymi badaniami naukowymi z zakresu terapii skórno-mięśniowo-powięziowych. Ustalenie celu terapeutycznego pozwala na precyzyjne dobranie metody oklejenia indywidualnie dla każdego pacjenta.

Natychmiastowe efekty terapii!

Zaletą kinesiotapingu jest jego natychmiastowy efekt terapeutyczny, bezpośrednio po nałożeniu plastra. Poza tym pacjent otrzymuje terapię wspomagającą do domu. Aplikacja plastrów sprawia, że terapia nie kończy się w momencie opuszczenia przez pacjenta gabinetu, ale trwa dłużej. Tym samym efekt terapeutyczny można osiągnąć zdecydowanie szybciej.

Najważniejsze zasady w kinesiotapingu:

 1. Kinesiotaping można stosować już u niemowląt, ale nie zaleca się używania plastrów w przypadku noworodków.
 2. Przed aplikacją plastra na twarzy, należy wcześniej wykonać aplikację testową (np. na ręce), żeby sprawdzić jak reaguje skóra. Jeśli utrzymuje się zaczerwienienie lub swędzenie, nie zaleca się aplikacji plastra.
 3. Plastry mogą pozostać na skórze zarówno kilka godzin, jak i kilka dni, w zależności od tolerancji skóry.

Kinesiotaping możemy stosować w terapii dzieci i dorosłych z takimi zaburzeniami jak:

 • dysfonia,
 • dysfagia,
 • dyzartria,
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • porażenie nerwu trójdzielnego,
 • zaburzenia i zapalenia stawów skroniowo-żuchwowych, przeskakiwanie żuchwy,
 • bruksizm (szczękościsk),
 • obniżone napięcie mięśni w obszarze ustno-twarzowym, rozszczep warg,
 • nawykowe oddychanie ustami.

Kinesiotaping jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej, np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego warg, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych… Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych tj.: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie z językiem znajdującym się w pozycji pionowej (na podniebieniu).
Kinesiotaping ma szerokie zastosowanie w terapii wielu zaburzeń mowy oraz daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów terapeutycznych, np. po elektrostymulacji.
Należy pamiętać, że nie jest substytutem terapii logopedycznej, lecz jej dopełnieniem, co oznacza, że terapia logopedyczna nie powinna ograniczać się wyłącznie do aplikacji plastrów.

Mechanizm działania plastra

Plaster działa jak bodziec, który oddziałuje na określone partie ciała oraz wpływa na napięcie mięśni przez działanie na skórze. Receptory skóry odbierają informację sensoryczną (np. w okolicy mięśnia okrężnego ust), przetwarzają ją w układzie nerwowym oraz wysyłają informację zwrotną do efektorów (np. mięśni mimicznych) w postaci określonego ruchu (np. ruch uniesienia żuchwy i dolnej wargi w celu domknięcia ust).

Obecnie, w wielu krajach na świecie prowadzi się badania potwierdzające działanie kinesiotapingu w logopedii. Najwięcej badań dotyczy dwóch aplikacji – w obszarze podbródka oraz aplikacji na mięsień okrężny ust. Wspomniane aplikacje korzystnie wpływają na proces terapii logopedycznej.