Logopeda – poradnia CLiPP w Opolu

W naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy profesjonalną pomoc logopedy. Głównym celem terapii logopedycznej jest poprawa sprawności komunikacyjnej dzięki stopniowemu korygowaniu zakłóceń, które mogą występować podczas porozumiewania się. Wywiad, obserwacja, jak również specjalistyczne testy służą za podstawę do diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii. Wykwalifikowany oraz doświadczony logopeda, którego profesjonalną pomoc zapewniamy w naszej poradni w Opolu, to gwarancja wysokiej skuteczności terapii. Przekonaj się, dlaczego warto zaufać specjalistom z poradni psychologiczno-pedagogicznej CLiPP!

Charakterystyka terapii:

 • wywoływanie spontanicznej artykulacji,
 • usprawnianie aparatu oddechowego,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • poszerzanie zasobu słownictwa, zarówno czynnego jak i biernego,
 • ćwiczenie artykulacji głosek,
 • nauka żucia i gryzienia,
 • usprawnianie słuchu fonemowego,
 • praca z dziećmi z problemami szkolnymi.

Wskazania
do terapii:

 • trudności z jedzeniem i piciem,
 • problemy z przełykaniem śliny,
 • wady wymowy,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • jąkanie,
 • niedosłuch,
 • rozszczep wargi i podniebienia,
 • autyzm,
 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • niepełnosprawność złożona,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.

Główne cele:

 • prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci najmłodszych, prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych,
 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań,
 • korygowanie wad wymowy,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
 • usprawnianie kompetencji językowych dziecka,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.

Profesjonalne wsparcie logopedy w Opolu

Odpowiednio wcześnie podjęta współpraca z logopedą bądź neurologopedą pozwala na wykrycie różnego rodzaju zaburzeń mowy, rozwoju czy słuchu, postawienie prawidłowej diagnozy oraz podjęcie kompleksowej terapii. Właśnie dlatego tak ważne jest znalezienie wykwalifikowanego specjalisty z bogatym doświadczeniem, któremu można zaufać. Poradnię CLiPP tworzą wyłącznie najlepsi terapeuci, wśród których znajdują się również logopedzi specjalizujący się w zaburzeniach mowy, trudnościach z jedzeniem, wadami zgryzu, niepłynnością mowy. W pracy z Pacjentami wykorzystują zróżnicowane metody terapii dopasowane do indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu mieszkańców Opola oraz okolic!

Problemy z przełykaniem śliny i nie tylko — wsparcie doświadczonego neurologopedy

Pracując z Pacjentami w różnym wieku, staramy się dotrzeć do źródła trudności. Dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzić dokładną diagnostykę pozwalającą wdrożyć najlepiej dopasowane metody terapeutyczne. Dzięki rozmaitym ćwiczeniom jesteśmy w stanie pomóc pacjentom poradzić sobie z problemami z połykaniem pożywienia czy przełykaniem śliny. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak takie trudności wpływają na samoakceptację i samoocenę niezależnie od wieku, dlatego gwarantujemy wsparcie wykwalifikowanych neurologopedów w dążeniu do osiągnięcia celu. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji!