Logorytmika

Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową.
Głównym celem jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.

Zajęcia logorytmiczne w naszej poradni są wykorzystywane w indywidualnej terapii logopedycznej jak i na zajęciach grupowych. Dzieci poprzez naśladowanie uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Do tego wkomponowane są ćwiczenia muzyczno – ruchowe.
Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa. Wtedy, w sposób naturalny dzieci uczą się i rozwijają. Przygotowane zestawy ćwiczeń i zabaw są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz sprawności motoryki małej i dużej.

Rodzaje ćwiczeń:

 • oddechowe,
 • głosowe (wywoływanie, doskonalenie i utrwalanie głosek),
 • usprawniające narządy artykulacyjne,
 • usprawniające dużą i małą motorykę (między innymi gesty Makaton),
 • słuchowe,
 • koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • śpiew i ruch przy muzyce, odtwarzanie i tworzenie muzyki,
 • gra na instrumentach perkusyjnych.

Cele zajęć:

 • rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro- i mikro- ruchów,
 • pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • sprzyjają poprawie koncentracji uwagi,
 • stymulują myślenie i mowę,
 • uczą zdyscyplinowania i umiejętności pracy w grupie.