Metoda Ruchu Rozwijającego
W. Sherborne

Metoda W. Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Nasi specjaliści wykorzystują metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne głównie na zajęciach grupowych. Ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie, mogą w nich uczestniczyć rodzice lub rodzeństwo, co sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Zajęcia te stanowią atrakcję i wesołą zabawę, stwarzają możliwość do twórczego działania oraz pobudza spontaniczność i aktywności.

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch:

  • świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe,
  • świadomość przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.