Terapia Neyrotaktylna

Terapia Neurotaktylna
dr S. Masgutovej MNRI®

Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.

Terapię Neuro Taktylną wykorzystujemy zarówno u dzieci, jak i dorosłych z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • ADHD, ADD,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • trisomią 21
 • po udarach mózgowych.

Celem terapii jest:

 • pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia,
 • zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych,
 • reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni,
 • normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi,
 • pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, jako metodę wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.