Trening Umiejętności Społecznych

Zadaniem Treningu umiejętności społecznych (TUS) jest nauczenie i / lub rozwinięcie umiejętności interpersonalnych. Kształtowanie tych umiejętności pozwala dzieciom na swobodne rozwijanie się, radzenie sobie w sytuacjach szkolnych i domowych, adekwatną ocenę siebie, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i współpracę w grupie oraz większą aktywność i twórczą pracę na lekcjach.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci jest prowadzony w kilkuosobowych grupach wiekowych. Skierowany jest do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.
Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Na czym polega trening umiejętności społecznych?
Uczestnicy treningu pod czujnym okiem dwóch terapeutów mają za zadanie obserwować zachowania innych, ale i zwracać uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych. Aby móc wysuwać wnioski co do zachowań i kontaktów międzyludzkich, uczestnicy treningu muszą wchodzić w takowe interakcje pomiędzy sobą. Podczas terapii inicjowane są m.in. różne scenki, gdzie jedni uczestnicy treningu odgrywają role, przydzielone im przez terapeutę, a później cała grupa analizuje zaprezentowane przez odgrywających zachowania. Uwaga uczestników treningu kierowana jest m.in. ku stylom komunikacji, którymi się posługują (asertywny, pasywny, agresywny). Jednym z celów jest zamiana niekorzystnych zachowań na takie, które są akceptowalne społecznie.
TUS odbywa się nie tylko poprzez zajęcia grupowe. Nabywane umiejętności pacjenci stopniowo wdrażają w życie toczące się poza gabinetem poprzez wykonywanie „zadań domowych”.

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych;
  • trening umiejętności komunikacyjnych;
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie;
  • umiejętność współpracy w grupie;
  • metody radzenia sobie z emocjami;
  • praca nad przestrzeganiem zasad;
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb;
  • odreagowanie napięć emocjonalnych;
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.