Badanie diagnozujące poziom nasilenia zaburzeń ze spektrum autyzmu za pomocą najwyżej ocenianego protokołu obserwacji zachowania – ADOS-2.
Obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań, co umożliwia obserwację naturalnych reakcji i interakcji z diagnostą.
Wszystkie moduły narzędzia zostały stworzone, aby móc diagnozować dzieci, młodzież i dorosłych na różnym poziomie funkcjonowania.

Wskazania do badania

 • konsultację z rodzicami/opiekunami dziecka,
 • przeprowadzenie badania ADOS-2 (badanie wykonywane jest przez specjalistów posiadających uprawnienia do pracy z narzędziem),
 • kodowanie wyników,
 • opracowanie przez zespół specjalistów wyników diagnozy* i sformułowanie opinii,
 • omówienie diagnozy z rodzicami.

* Wyżej wymieniona diagnoza nie jest diagnozą kliniczną.

Badanie ADOS-2 obejmuje:

 • trudności z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego,
 • silne przywiązanie do rutyny i niechęć do zmian,
 • trudności w komunikacji własnych potrzeb,
 • Twoja
 • formułowanie wypowiedzi nieadekwatnych do sytuacji,
 • skrajnie słabe lub impulsywne okazywanie emocji,
 • Twoja
 • brak reakcji lub słabe reakcje na zachowanie i emocje innych osób,
 • silne przywiązanie do przedmiotów,
 • skierowanie od psychiatry.