Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Opolu

Chcesz pomóc swojemu dziecku w kształtowaniu umiejętności interpersonalnych? Szukasz specjalistycznej poradni psychologicznopedagogicznej w Opolu zajmującej się integracją sensoryczną? A może potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie z emocjami w trudnej relacji? Jesteś we właściwym miejscu! W CLiPP świadczymy kompleksową pomoc psychologiczną, logopedyczną, terapeutyczną i nie tylko. Nasza oferta przeznaczona jest głównie dla dzieci, ale udzielamy wsparcia także dorosłym. Zapraszamy do kontaktu!

Integracja sensoryczna Opole

W poradni psychologicznopedagogicznej CLiPP w Opolu proponujemy terapię integracji sensorycznej dla dzieci z kłopotami z koncentracją, trudnościami w uczeniu się, autyzmem, schorzeniami o podłożu genetycznym i nie tylko. Dobieramy odpowiedni program zajęć do indywidualnych potrzeb, aby poprawić między innymi koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną oraz koncentrację dziecka. Terapia integracji sensorycznej opiera się na ćwiczeniach stymulujących przyjmujących postać zabawy.

Pomoc pedagogiczna dla dzieci

W naszej poradni stawiamy sobie za cel pomoc w prawidłowym rozwoju dziecka, dlatego oferujemy wsparcie pedagogiczne dla najmłodszych z zaburzeniami percepcji wzrokowej bądź słuchowej, a także mających kłopoty z nauką lub koncentracją. Ponadto prowadzimy również zajęcia sensoplastyczne rozwijające kreatywność dziecka oraz pobudzające wszystkie zmysły. Zapraszamy do kontaktu z naszą poradnią psychologicznopedagogiczną w Opolu!

Psychoterapeuta dzieci i dorosłych w Opolu

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kłopoty w życiu codziennym dotykają każdego, zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. Z tego powodu w poradni psychologicznopedagogicznej CLiPP w Opolu oferujemy pomoc psychologa bądź psychoterapeuty dla dzieci oraz ich rodziców, ale też par, małżeństw, rodzin, a także wszystkich osób poszukujących wsparcia. Jeśli masz kłopoty w relacjach interpersonalnych, trudności w radzeniu sobie z emocjami albo doskwiera Ci poczucie braku celu w życiu, skontaktuj się z nami!

Terapia logopedyczna, integracja sensoryczna i nie tylko – oferta poradni w Opolu

W zakres naszych specjalistycznych usług wchodzi również pomoc logopedy oraz neurologopedy, która pozwoli skorygować wady wymowy, a także rozwiązać problemy na przykład z przełykaniem śliny. Ponadto prowadzimy też zajęcia z logorytmiki, czyli połączenia terapii logopedycznej z poprawą koordynacji psychoruchowej. Interesuje Cię integracja sensoryczna dla dzieci? Potrzebujesz wsparcia psychoterapeuty w Opolu? Skontaktuj się z poradnią psychologicznopedagogiczną CLiPP!

Integracja
Sensoryczna

Terapia SI polega na wywoływaniu odpowiednich reakcji sensorycznych. Są to ćwiczenia przeprowadzane w specjalnie zaprojektowanej sali, stymulującej zmysły, przybierające formę wesołej zabawy ruchowej.

Logopeda
Neurologopeda

Głównym celem terapii logopedycznej jest poprawa sprawności komunikacyjnej dzięki stopniowemu korygowaniu zakłóceń, występujących podczas porozumiewania się. Wywiad, obserwacja oraz specjalistyczne testy służą za podstawę do diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii.

Psycholog
Psychoterapeuta

Terapia psychologiczna obejmuje pracę z dzieckiem i jego rodzicami. Koncentruje się na emocjach, problematycznych zachowaniach i relacjach dziecka w rodzinie i grupie społecznej oraz terapii zaburzeń rozwojowych.
Psychoterapia to forma pomocy osobom dorosłym i dzieciom, które doświadczają trudności emocjonalnych, kryzysów, traumy, ale także tym, którzy pragną lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Pedagog
Terapeuta

Terapia pedagogiczna ma za zadanie poprawić i usprawnić wyuczone już funkcje i wyrównać ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Zajęcia pedagogiczne stymulują rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji, zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

Trening Umiejętności Społecznych /TUS/

Zadaniem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) jest nauczenie i / lub rozwinięcie umiejętności interpersonalnych. Kształtowanie tych umiejętności pozwala dzieciom na swobodne rozwijanie się, radzenie sobie w sytuacjach szkolnych i domowych, adekwatną ocenę siebie, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i współpracę w grupie oraz większą aktywność i twórczą pracę na lekcjach.

Sensoplastyka
Kreatywność

Sensoplastyka to zajęcia bez ograniczeń wiekowych, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Wprowadza w świat zapachów, faktur i kolorów oraz rozwija kreatywność i umiejętność twórczego myślenia poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów, takich jak węch, smak, zapach, wzrok i dotyk, dzięki użyciu wszelkiego rodzaju produktów spożywczych.

Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

Metoda W. Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Terapia Ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Logorytmika

Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową.
Głównym celem jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.

Terapia Neurotaktylna
dr S. Masgutovej MNRI®

Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Elektrostymulacja podniebienia i języka

Elektrostymulacja podniebienia i języka jest zalecana u osób, które przeszły zabieg operacyjny w obrębie jamy ustnej, a w szczególności u dzieci po operacji rozszczepu podniebienia, jako uzupełnienie terapii logopedycznej i leczenia ortodontycznego, jak również u pacjentów z trudnością z wypracowaniu prawidłowej fazy spoczynkowej języka i nieprawidłowym sposobem połykania.

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych dr S. Masgutovej MNRI®

Nasze odruchy są to automatyczne i spontaniczne reakcje na różne bodźce. Odruchy wykonują funkcje ochrony i obrony w naszym życiu. Aktywizują się, kiedy powstaje stres, pomagają nam w przetrwaniu, ale w tym samym czasie ograniczają nasze wybory i możliwości kreatywnego myślenia.

Integracja odruchów ustno – twarzowych dr S. Masgutovej MNRI®

Program przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą

Terapia miofunkcjonalna
wg Anity Kittel

Terapia miofunkcjonalna jest rozwiązaniem dla dzieci i dorosłych z nieodpowiednim sposobem oddychania, chrapaniem, bezdechami, problemami z napięciem w obrębie aparatu artykulacyjnego, czy nieprawidłową wymową.

MULTIFUNCTION SYSTEM (MFS)

Jest to zestaw silikonowych stymulatorów służących do leczenia zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej m.in: oddychanie, połykanie, osłabione lub wzmożone napięcie mięśni żwaczy i okołoustne.

MIKROPOLARYZACJA – METODA tDCS

Metoda tDCS – transcranial direct current stimulation, czyli przezczaszkowa stymulacja prądem o częstotliwości zbliżonej do naszych naturalnych prądów fizjologicznych.

Kinesiotaping

Polega na użyciu plastra, którego efektywność poparta jest licznymi badaniami naukowymi z zakresu terapii skórno-mięśniowo-powięziowych. Ustalenie celu terapeutycznego pozwala na precyzyjne dobranie metody oklejenia indywidualnie dla każdego pacjenta.

ENMOT – Elektro Neuro Moibilizacja Obszaru Twarzowego

ENMOT – elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego to autorska metoda stymulacji obwodowej stworzona przez wybitnych polskich specjalistów – Magdalenę Mazur oraz Sebastiana Grzechnika. Ta niezwykle skuteczna i bezpieczna metoda ma zastosowanie w terapii pacjentów z zaburzeniami połykania, artykulacji, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinotokiem, dystrofią mięśni, np. po udarach i wypadkach.

EEG Biofeedback

Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu.

Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni).

Zadbaj o siebie i swoją rodzinę

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna

CLiPP jest poradnią niepubliczną, posiadającą uprawnienia Kuratorium Oświaty w Opolu. Działamy na prawach poradni publicznej, a zatem możemy wydawać opinie i zaświadczenia, które są honorowane w placówkach publicznych: przedszkolach, szkołach, sądach, komisjach edukacyjnych i innych.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy dzieciom i ich rodzinom, poprzez kompleksową i profesjonalną pomoc. Ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 roku życia).

Badania Psychologiczno – Pedagogiczne

Jednym z głównych zadań naszej Poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży. Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosujemy różnorodne metody i techniki badawcze. Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy.

CLiPP w liczbach

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się poradnią. Stale poszerzamy zakres naszej działalności tak, aby oferować kompleksowe usługi, a liczba zadowolonych klientów wciąż rośnie.

0
Wykwalifikowanych specjalistów
0
Terapii tygodniowo
0
+
Zadowolonych pacjentów

Dlaczego właśnie CLiPP?

01.

Jakość

Wysoko wyspecjalizowana kadra, stale podnosi swoje kwalifikacje. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w sposób umiejętny i profesjonalny w pracy diagnostycznej i terapeutycznej.
Stale doposażamy poradnię w najnowsze narzędzia diagnostyczne i pomoce terapeutyczne.

02.

Atmosfera

Dorośli pacjenci i rodzice dzielą się z nami swoimi troskami i radościami, dzięki przyjaznej i pełnej zaufania atmosferze. Natomiast nasi najmłodsi spędzają u nas czas w miłej i zabawowej atmosferze i z wielką niechęcią wychodzą ze swoich zajęć.

03.

Indywidualne podejście

Zarówno proces diagnostyczny jak i terapeutyczny w CLiPP jest dobierany indywidualnie dla każdego klienta, a specjaliści poświęcają wszystkim tyle czasu ,aby czuli się w pełni usatysfakcjonowani.

04.

Elastyczność

Dzięki dostępności specjalistów w naszej poradni możemy dostosować terminy wizyt do Państwa potrzeb.

Cennik

USŁUGA Czas trwania,
min
Cena
PLN
LOGOPEDA / NEUROLOGOPEDA
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna 45/90 150/200*
Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna 50 120
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna/miofunkcjonalna 30/50 50/100
Terapia neurotaklylna dr S. Masgutovej MNRI® 30/50 50/100
Integracja odruchów dr S. Masgutovej MNRI® 30/50 50/100
Elektrostymulacja podniebienia i języka (10 sesji) 15-30 400
ENMOT - Elektro Neuro Mobilizacja obszaru twarzowego 50 100
Trening oddechowy metodą Butejki 50 100
TERAPIA NIEPŁYNNOŚĆI MOWY
Konsultacja neurologopedyczna 50 120
Diagnoza min. 3 spotkania 3x50 300*
Rodzinna sesja terapeutyczna 90 150
Terapia neurologopedyczna 50 100
Sesja grupowa 50 100
PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA
Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia indywidualna 50 120
Terapia psychologiczna 50 100
Psychoterapia rodzinna / małżeńska 50 140
Diagnoza funkcjonalna 120/180 600
Testy psychologiczne 100/150 250*
Trening kontroli złości - zajęcia indywidualne 50 100
Trening umiejętności społecznych - zajęcia grupowe 60 80 osoba
PEDAGOG / OLIGOFRENOPEDAGOG
Diagnoza pedagogiczna 120/180 250*
Terapia pedagogiczna / Terapia ręki 30/50 50/100
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Diagnoza (wywiad+diagnoza+omówienie po 50 min) 3x50 400
Terapia integracji sensorycznej 50 100
Konsultacja Integracji Sensorycznej 50 100
FIZJOTERAPEUTA
Diagnoza / Konsultacja 60 150
Terapia fizjoterapeutyczna 50 100
Kinesiotaping 30 50
CENTRALNE PRZETWARZANIE SŁUCHOWE
Diagnoza - wywiad, badanie, diagnoza opisowa 60-90 140
Terapia sesja treningowa (trening funkcji centralnych i lateralny) 50 100
Wypożyczenie Brain-Boya miesiąc 200
BIOFEEDBACK
Diagnoza EEG BF - wywiad + podstawowe badanie 30-40 150
Sesja treningowa 45 80
Pakiet 10 - diagnoza + 10 sesji treningowych 45 800
MIKROPOLARYZACJA
Konsultacja 30 50
Sesja mikropolaryzacji 20-30 100

* diagnoza opisowa lub wydanie opinii dodatkowo płatne 60 zł
Zajęcia nieodwołane lub odwołane po godz. 20:00 dnia poprzedzającego wizytę płatne 100%
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 14.06.2020r.

Nasz niezawodny zespół

violetta_stasiak-ogonowska

Violetta Stasiak-Ogonowska

właściciel, neurologopeda, logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta ortodoncji funkcjonalnej MFS, metody Butejki, terapeuta ręki, wykładowca
Jestem certyfikowanym diagnostą dojrzałości szkolnej, trudności w uczeniu się i metody Warnkego. Posiadam certyfikat terapeuty ortodoncji funkcjonalnej systemem MFS, metody Butejki, terapii Neuro Taktylnej, integracji odruchów ustno – twarzowych, dynamicznych i posturalnych – MNRI ® dr S. Masgutovej, miofunkcjonalnej Anity M. Kittel, stymulacji bazalnej. W swojej pracy jako neurologopeda i terapeuta wykorzystuję różne metody terapeutyczne m.in. tapping, metodę W. Sherborne, masaże logopedyczne, metodę ustno – motoryczną /OTP/ Sary Rosenfeld Johnson z Talk Tools i werbo – tonalną. Mam duże doświadczenie w pracy z pacjentami z ORM, Trisomią 21, mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami połykania, ortodontycznymi, po udarze mózgu, autyzmem, ZA. Moją pasją są podróże wraz z dwójką moich dzieci i mężem.
2_Marta Dzikowska

Marta Dzikowska

audiolog, logopeda, pedagog specjalny, rytmik

Specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy, słuchu, równowagi oraz szeroko pojętej komunikacji: werbalnej i niewerbalnej (piktogramy, multimedialne, AAC: Gadaczek, Mówik). Ruch to zdrowie, dlatego zachęcam rodziców z dziećmi do wspólnej zabawy dzięki zajęciom logorytmicznym lub ruchowi rozwijającemu wg. Weroniki Sherborne. Mama terapeuta, czyli praktyk i teoretyk w jednym – zachęcam do ustalenia wspólnego planu działania już od pierwszych godzin życia dziecka. W wolnym czasie czytam, biegam do teatru, gram na instrumentach, gotuję i dużo przytulam.

Agata_Domagala_versum

Agata Domagała

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

Zajmuję się diagnozą w zakresie organizacji bodźców sensorycznych oraz prowadzę zajęcia metodą integracji sensorycznej, jak również terapii ręki. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, dysfunkcjami w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych. W swojej pracy staram się wykorzystywać ciekawe i atrakcyjne dla dziecka metody i techniki pracy. Prowadzę terapię nastawioną na zadowolenie dziecka i wywołanie uśmiechu na jego twarzy poprzez proponowane aktywności. Staram się na bieżąco rozwijać swój warsztat pracy. Moim hobby jest wyszukiwanie ciekawych pomocy sensoryczno- terapeutycznych oraz tworzenie czegoś z niczego. Bardzo cenię sobie nawiązywanie dobrego kontaktu
z rodzicami/opiekunami dziecka, co stanowi dla mnie jeden z sukcesów prowadzonej terapii. Prywatnie mama cudownie zakręconego synka.

5Agata Czerwonka

Agata Czerwonka

psycholog; psychoterapeuta systemowy , pedagog

Jestem w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (ukończony I i II stopień Systemowej Terapii Indywidualnej, Małżeńskiej i Rodzin), pozostaję pod stałym nadzorem nauczyciela i superwizora WTTS; prócz działki psychoterapeutycznej posiadam doświadczenie w diagnozie i pracy z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (m.in. autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa, Zespół Downa), zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami zachowania, lękiem, trudnościami w radzeniu sobie z emocjami. Posiadam również uprawnienia do diagnozy dzieci pod kątem zaburzeń sensorycznych Metodą Delacato i prowadzenia ich programami stymulacyjnymi mającymi na celu zmniejszenie sensoryzmów opóźniających rozwój poznawczy i społeczny dziecka. Prywatnie mama dwójki dzieci.

6_Aneta Nocon_2

Aneta Nocoń

psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog

Jestem certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji, diagnostą dojrzałości szkolnej, diagnostą i terapeutą metody Warnkego. Ukończyłam kurs Treningu Umiejętności Społecznych, Terapii Ręki oraz studia podyplomowe na kierunku „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa”. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę konsultacje i terapię psychologiczną, trening kontroli złości, trening umiejętności społecznych, terapię zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjne. Pracuję m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mutyzmem wybiórczym, problemami w radzeniu sobie z emocjami, zaburzeniami lękowymi. Stale poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W wolnym czasie biegam.

Magdalena_Maksymowicz-Wilk_versum

Magdalena Maksymowicz

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Prowadzę zajęcia edukacyjne i terapeutyczne zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym jak i szkolnym, z normą oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Nieustannie poszukuję obrazów, dźwięków i przedmiotów, które mogą wywołać uśmiech na twarzy dziecka, który jest dla mnie największą nagrodą a także potwierdzeniem, że w pracy z dzieckiem idę we właściwym kierunku. Niemniej ważny jest dobry i szczery kontakt z rodzicami.

W wolnym czasie szukam i testuję przepisy kulinarne, gram w planszówki i rozwijam się zawodowo poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Ewelina_Brylska

Ewelina Brylska

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Zajmuje się diagnozą oraz prowadzeniem terapii integracji sensorycznej. Na co dzień pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający. W swojej pracy staram się korzystać z zainteresowań dzieci i łączyć to w zabawę. Podczas zajęć wykorzystuję różne metody oraz techniki pracy. Podczas zajęć staram się, aby dziecko było uśmiechnięte i chętnie uczestniczyło w zajęciach. Stale rozwijam swój warsztat pracy, chętnie uczestniczę w szkoleniach. W terapii staram się utrzymywać dobry kontakt z rodzicami/opiekunami dziecka.

4Agnieszka_Majger

Agnieszka Mejger

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Zajmuję się terapią dzieci doświadczających trudności rozwojowych oraz ich rodzin. Posiadam praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Prowadzę diagnozę i terapię z zakresu zaburzeń Integracji Sensorycznej u dzieci w każdym wieku. Ukończyłam kurs Treningu Umiejętności Społecznych oraz uczestniczyłam w warsztatach I stopnia Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Veroniki Sherborne. W swojej pracy stosuję podejście funkcjonalne, które bazuje na rozpoznawaniu potrzeb dzieci i jego otoczenia. W czasie wolnym uprawiam turystykę górską oraz rowerową.

katarzyna_lechicka

Katarzyna Lechicka

pedagog, logopeda

W swojej pracy zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną. Na bieżąco uzupełniam swoja wiedzę pedagogiczną i logopedyczną o najnowsze badania oraz metody pracy, które wprowadzam do swojej pracy z dziećmi. W wolnym czasie lubię podróżować i odkrywać nowe ciekawe miejsca.

Adrianna_Dzwoniarska_1_

Adrianna Dzwoniarska

logopeda, terapeuta ręki

Zajmuję się profilaktyką, diagnozą oraz terapią logopedyczną i terapią ręki. Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji. W wolnych chwilach praktykuję jogę, chodzę po górach oraz czytam książki z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. Sukcesywnie podnoszę swoje kwalifikacje oraz wzbogacam warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach logopedycznych.

Mariola_Kulawik-Sowada_1_

Mariola Kulawik - Sowada

neurologopeda, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki i trener grafomotoryki, arteterapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, instruktor tańca zakresu ogólnego, instruktor masażu dziecka metodą Schantala, instruktor masażu osoby dorosłej metodą Schantala, członek Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Posiadam certyfikaty do terapii miofunkcjonalnej Anity M. Kittel, diagnozy i terapii metodą strukturalną (nauka czytania i pisania) oraz uprawnienia do diagnozowania dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, dojrzałości szkolnej. W terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się posługuję się symbolami oraz gestami Makatonu w stopniu zaawansowanym.

Zajmuję się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną, terapią pedagogiczną, diagnozą i terapią ręki, diagnozą i terapią jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia, opóźnionym rozwojem mowy. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera” oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych warsztatach. W swojej pracy wykorzystuję elementy arteterapii.

DSC_0040

Agnieszka Sękowska

psycholog
Zajmuję się konsultacją, poradnictwem oraz terapią psychologiczną, przeprowadzam również diagnozy w zakresie sprawności intelektualnej. Pracuję zarówno z dorosłymi jak i m.in. z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem genetycznym, mającymi trudności z radzeniem sobie z emocjami. Ukończyłam roczne studium  terapii poznawczo-behawioralnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, posiadam także certyfikat Trenera Umiejetności Społecznych. Stale poszerzam swoją wiedzę w zakresie psychologii, obecnie także psychoterapii pozytywnej oraz metod przydatnych w terapii i pracy z klientem. W wolnym czasie pochłaniam książka za książką, maluję i piszę opowiadania.
Beata_Grzechnik

Beata Grzechnik

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensoryczne
Jestem certyfikowanym terapeutą rehabilitacji neurorozwojowej niemowląt i dzieci według koncepcji NDT-BOBATH oraz terapeutą integracji sensorycznej. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością taką jak: autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, zespołami genetycznymi, jak również z dziećmi z wadami postawy ciała, a także z zaburzeniami integracji sensorycznej. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika). Odkąd zaczęłam pracować z dziećmi nieustannie zdobywam wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach, m. in.: Masaż tkanek głębokich, Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci, Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne, Kinesio Taping (KT1, KT2), Masaż Shantala. Prywatnie – miłośniczka sportu, zwłaszcza siatkówki. Dlatego też w pracy staram się wywołać u dzieci uśmiech, radość i zapał do wszelakich aktywności ruchowych.
Malwina_Krupa

Malwina Krupa

psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży
Na co dzień pracuję terapeutycznie z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, rodzinami oraz pacjentami środowiskowymi. Posiadam również doświadczenie w pracy z grupą, które zdobywałam prowadząc psychoedukację, zajęcia terapeutyczne (w szczególności dla osób doświadczających lęku), warsztaty rozwojowe i zwiększające kompetencje emocjonalno-społeczne. Obecnie jestem w trakcie kursu psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz Przygotowanie Pedagogiczne. Stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Prywatnie interesuję się fotografią.
Malgorzata_Slowikowska_versum

Małgorzata Słowikowska

logopeda, pedagog
Jestem certyfikowanym diagnostą dojrzałości szkolnej, trudności w uczeniu się. Jako logopeda zajmuję się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną. W czasie terapii korzystam z różnych metod wspomagających m.in. Terapii Neuro Taktylnej MNRI ® dr S. Masgutovej, elektrostymulacji podniebienia i języka oraz masażu logopedycznego. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi wadami genetycznymi, spectrum autyzmu, ZD, MPR, opóźnionym rozwojem mowy. W pracy z dziećmi wykorzystuję ruch, zabawę i muzykę. Stale podnoszę swoje kwalifikacje podczas szkoleń.
Jestem instruktorem ZHP, gdzie zrodziła się moja pasja do pracy z dziećmi. Prywatnie jestem mamą, która lubi tańczyć, chodzić po górach i jeździć na nartach.
Michalina_Huras_versum

Michalina Huras

psycholog, psychotraumatolog w trakcie specjalizacji
Zajmuję się diagnozą, terapią oraz wczesną interwencją psychologiczną. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jestem certyfikowanym diagnostą Monachijskiej Funkcjonalnej Skali Rozwojowej uprawniającą do diagnozy rozwoju dziecka od 0 do 6 lat. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Od kilku lat prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych. Wspieram rodziców w trudnościach wychowawczych, zajmuję się poradnictwem psychologicznym, psychoedukacją. W swojej pracy staram się znaleźć przyczyny trudności dziecka i jego rodziny. Zawód psychologa jest moją pasją, którą stale rozwijam, szczególnie interesuje mnie tematyka kształtowania się więzi w relacji rodzic-dziecko. Prywatnie kolekcjonuję i czytam książki, a najchętniej spędzam czas z rodziną i psem Korą.
Natalia_Wojcik

Natalia Wójcik

psycholog

Zajmuję się diagnozą, poradnictwem i udzielaniem pomocy psychologicznej. Pracuję z osobami dorosłymi i dziećmi, indywidualnie oraz grupowo. W CLiPP prowadzę Trening Umiejętności Społecznych, konsultacje i terapię psychologiczną. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i zdobywać doświadczenie, między innymi uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Dbam o komfortową atmosferę w gabinecie i pełną zaufania relację z dziećmi i ich rodzicami.

rptnb

Magdalena Szymaniec

Jestem studentką zarządzania ze specjalizacją psychologii i komunikacji w biznesie. W CLiPP zawsze służę pomocą w ustaleniu terminu na terapię, rodzaju terapii oraz w zakresie obsługi biurowej. Bardzo interesują mnie relacje międzyludzkie i dietetyka. Lubię długie spacery i pływanie. W wolnym czasie gram na gitarze i zajmuję się projektowaniem wnętrz
Marzena_Faron

Marzena Faron

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Jestem certyfikowanym terapeutą rehabilitacji neurorozwojowej niemowląt i dzieci według koncepcji NDT-BOBATH oraz terapeutą integracji sensorycznej. Specjalizuję się w ocenie prawidłowego rozwoju dziecka – motorycznego i psychomotorycznego, wsparciu w procesach symetrialnych, nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz instruktażu prawidłowej pielęgnacji dzieci. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołami genetycznymi, neurologicznymi, MPD, zaburzeniami koncentracji i zachowania.
dav

Julia Hylewicz

psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog

Jestem psychologiem, psychoterapeutą integracyjnym w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia podyplomowe z Edukacji i Terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej oraz Edukację i Rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika.

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego całościowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu. Szkolenie posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ponadto jestem w trakcie rocznego szkolenia z psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym dzieci i młodzieży w Warszawie.

Wśród wielu ukończonych przeze mnie form doskonalących pracę psychologa znajdują się: szkolenie „Growth through Play System (GPS) Stopień I ”- Praca z dzieckiem w systemie Rozwoju poprzez zabawę; szkolenie „PECS – Picture Exchange Communication System – Poziom I”, szkolenie „TUS – Trening umiejętności społecznych”, szkolenie- „Makaton. Stopień I „.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS, Towarzystwie Alternatywnego Kształcenia im. Ireny Sendlerowej – Przedszkole „TAK”, Centrum Wspierania dziecka z Autyzmem „Niebieski Latawiec”, podczas stażu terapeutycznego organizowanego przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem w Fundacji SYNAPSIS, w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie w ramach pracy psychologa prowadziłam diagnozę, terapię dzieci i młodzieży.

Pracuję w nurcie integracyjnym, łącząc różne podejścia psychoterapeutyczne, wychodząc z założenia, że to terapia powinna być dostosowana do pacjenta.

Moją pasją jest praca z dziećmi, a w szczególności z dziećmi ze spektrum autyzmu. Pracuję głównie z młodszymi dziećmi, prowadząc terapię psychologiczną wspomagającą ich rozwój. Dbam o całościowe spojrzenie na dziecko uwzględniając w szczególności aspekty psychologiczne, jak również medyczne.

Od zawsze mam kontakt z dziećmi i powadzenie terapii, oraz praca z nimi daje mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Uważam, że praca z dzieckiem powinna przebiegać wielopłaszczyznowo, poprzez terapię w domu rodzinnym, współpracę z terapeutą i środowiskiem rówieśniczym. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka, jak również budowanie relacji z rodzicami.

Zależy mi na tym, aby miejsce naszych wspólnych spotkań sprawiło, że rodzice jak i dziecko poczują się bezpiecznie i w miarę możliwości swobodnie.

Marta_Suchocka

Marta Suchocka

pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
Jestem pedagogiem specjalnym z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami oraz trudnościami rozwojowymi . Interesuję się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji.
Malgorzata_Kasprowska

Małgorzata Kasprowska

fizjoterapeuta, terapeuta ręki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej
Swoją wiedzę zdobyłam podczas 5-letnich studiów na kierunku Fizjoterapia oraz studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Integracja Sensoryczna w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam kursy takie jak Neurorozwojowa Diagnostyka i Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt oraz PNF. Swoje doświadczenie zdobywam w przedszkolu, szkołach oraz placówkach specjalnych.
Marcin_Reginek_1

Marcin Reginek

pedagog specjalny,
oligofrenopedagog,
terapeuta osób z autyzmem,
terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka,
terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomaganej,
nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
terapeuta TUS.
Zajmuję się terapią dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Pracuję głównie nad rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych oraz zajmuję się terapią trudnych zachowań. Ukończyłem dwa  poziomy szkolenia „Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością” oraz „ Model wykorzystywania komunikacji alternatywnej w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”. Ukończyłem szkolenie certyfikowane z Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON oraz kurs Treningu Umiejętności Społecznych.
Prowadzę zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Staram się by moje zajęcia były atrakcyjne dla dziecka, bo ono jest dla mnie najważniejsze. Stale podnoszę swoje kwalifikacje studiując oraz uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W wolnych chwilach uczę się, oglądam dobre programy i gram na saksofonie.
Dominika_Ploucha_1_

Dominika Ploucha

logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem certyfikowanym terapeutą EEG Biofeedback, diagnostą i terapeutą metody Integracji Sensorycznej wg Ayers I i II, logopedą oraz nauczycielem. Fascynuję się mózgiem – najbardziej niezwykłym, skomplikowanym i zagadkowym narządem jaki posiadamy. W swojej pracy podchodzę do pacjenta holistycznie. Próbuje połączyć posiadaną wiedzę i dobrać najlepszy wariant terapii. W czasie wolnym uwielbiam pływać, jeździć rowerem, rolkami i biegać po lesie. Kocham wszelkie wycieczki i podróże, zwłaszcza te nadmorskie. Wierzę, że każdy moment życia jest dobry, aby wprowadzać zmiany. 
Aneta_Trojanowska

Aneta Trojanowska

psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie systemowo-ericksonowskim, trenerem umiejętności społecznych, trenerem warsztatów dla rodziców dzieci z ADHD, ZA i zaburzeniami zachowania, oligofrenopedagogiem, pedagogiem-terapeutą, terapeutą ręki, nauczycielem dyplomowanym, instruktorem Jogi dla dzieci. Odbyłam liczne szkolenia, kursy, warsztaty zgłębiające tematykę pracy z osobami ze spektrum autyzmu, w tym z kręgu treningu umiejętności społecznych, diagnozy i terapii autyzmu, zastosowania narzędzia M-CHAT-R/F, roli terapeuty rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, metod pracy z ASD, komunikacji AAC, seksualności osób ze spektrum oraz roli diety w autyzmie. Uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu: treningu zastępowania agresji, przemocy rówieśniczej, wykorzystywania seksualnego dzieci, Mindfulness dla dzieci, pracy z parami stosującymi przemoc, w obszarze traumy i reaktywnych zaburzeń przywiązania, diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej, pracy z osobami w kryzysie psychotycznym, z lękiem panicznym, fobią społeczną, zorientowanej na traumę terapii poznawczo-behawioralnej TF-CBT w leczeniu PTSD metodą przedłużonej ekspozycji, OCD, depresją, CHAD, borderline i inne. Ukończyłam 8-tygodniowy kurs MBSR. W pracy przyświeca mi poznawanie człowieka i jego wnętrza. Zależy mi na budowaniu obopólnej relacji z drugim człowiekiem, wspieraniu go w kontaktowaniu się z samym sobą i z innymi, towarzyszeniu mu w przeżywaniu swojej historii, odkrywaniu jego zasobów. Towarzyszę dzieciom, młodzieży i dorosłym w pojawiających się trudnościach, niepokojach, kryzysach. Bliskie są mi: wrażliwość, uważność, empatia tak, aby człowiek mógł poczuć się bezpiecznie w swojej historii. Twoja opowieść jest dla mnie ważna. Mam poczucie, że droga prowadząca w głąb siebie pozwala na zgodność z samym sobą.

Agnieszka_Malik

Agnieszka Michalik

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, psychomotoryk empowermentu

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach ,,Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym” oraz ,,Integracja sensoryczna i psychomotoryka”. Pragnąc rozwijać się w zakresie pomocy dzieciom z różnego rodzaju trudnościami w rozwoju, brałam udział w kursach i szkoleniach. Między innymi ukończyłam kurs: ,,Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi”, ,,Ręka na warsztat – Terapia ręki w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi”, ,,Psychomotoryka Empowermentu”, ,,Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”, ,,Jak wspierać rozwój dziecka”. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku ,,Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)”.

Tu jesteśmy

W pobliżu poradni znajdują się prywatne i publiczne miejsca parkingowe i przystanek autobusowy.

Adres w Opolu

ul. Grodzieńska 19
45–316 Opole

Godziny otwarcia

Godziny pracy recepcji:

Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

Godziny pracy placówki:

Poniedziałek – piątek: 7:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 16:00

Telefon