Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Opolu

Chcesz pomóc swojemu dziecku w kształtowaniu umiejętności interpersonalnych? Szukasz specjalistycznej poradni psychologicznopedagogicznej w Opolu zajmującej się integracją sensoryczną? A może potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie z emocjami w trudnej relacji? Jesteś we właściwym miejscu! W CLiPP świadczymy kompleksową pomoc psychologiczną, logopedyczną, terapeutyczną i nie tylko. Nasza oferta przeznaczona jest głównie dla dzieci, ale udzielamy wsparcia także dorosłym. Zapraszamy do kontaktu!

Integracja sensoryczna Opole

W poradni psychologicznopedagogicznej CLiPP w Opolu proponujemy terapię integracji sensorycznej dla dzieci z kłopotami z koncentracją, trudnościami w uczeniu się, autyzmem, schorzeniami o podłożu genetycznym i nie tylko. Dobieramy odpowiedni program zajęć do indywidualnych potrzeb, aby poprawić między innymi koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną oraz koncentrację dziecka. Terapia integracji sensorycznej opiera się na ćwiczeniach stymulujących przyjmujących postać zabawy.

Pomoc pedagogiczna dla dzieci

W naszej poradni stawiamy sobie za cel pomoc w prawidłowym rozwoju dziecka, dlatego oferujemy wsparcie pedagogiczne dla najmłodszych z zaburzeniami percepcji wzrokowej bądź słuchowej, a także mających kłopoty z nauką lub koncentracją. Ponadto prowadzimy również zajęcia sensoplastyczne rozwijające kreatywność dziecka oraz pobudzające wszystkie zmysły. Zapraszamy do kontaktu z naszą poradnią psychologicznopedagogiczną w Opolu!

Psychoterapeuta dzieci i dorosłych w Opolu

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kłopoty w życiu codziennym dotykają każdego, zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. Z tego powodu w poradni psychologicznopedagogicznej CLiPP w Opolu oferujemy pomoc psychologa bądź psychoterapeuty dla dzieci oraz ich rodziców, ale też par, małżeństw, rodzin, a także wszystkich osób poszukujących wsparcia. Jeśli masz kłopoty w relacjach interpersonalnych, trudności w radzeniu sobie z emocjami albo doskwiera Ci poczucie braku celu w życiu, skontaktuj się z nami!

Terapia logopedyczna, integracja sensoryczna i nie tylko – oferta poradni w Opolu

W zakres naszych specjalistycznych usług wchodzi również pomoc logopedy oraz neurologopedy, która pozwoli skorygować wady wymowy, a także rozwiązać problemy na przykład z przełykaniem śliny. Ponadto prowadzimy też zajęcia z logorytmiki, czyli połączenia terapii logopedycznej z poprawą koordynacji psychoruchowej. Interesuje Cię integracja sensoryczna dla dzieci? Potrzebujesz wsparcia psychoterapeuty w Opolu? Skontaktuj się z poradnią psychologicznopedagogiczną CLiPP!

Integracja
Sensoryczna

Terapia SI polega na wywoływaniu odpowiednich reakcji sensorycznych. Są to ćwiczenia przeprowadzane w specjalnie zaprojektowanej sali, stymulującej zmysły, przybierające formę wesołej zabawy ruchowej.

Logopeda
Neurologopeda

Głównym celem terapii logopedycznej jest poprawa sprawności komunikacyjnej dzięki stopniowemu korygowaniu zakłóceń, występujących podczas porozumiewania się. Wywiad, obserwacja oraz specjalistyczne testy służą za podstawę do diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii.

Psycholog
Psychoterapeuta

Terapia psychologiczna obejmuje pracę z dzieckiem i jego rodzicami. Koncentruje się na emocjach, problematycznych zachowaniach i relacjach dziecka w rodzinie i grupie społecznej oraz terapii zaburzeń rozwojowych.
Psychoterapia to forma pomocy osobom dorosłym i dzieciom, które doświadczają trudności emocjonalnych, kryzysów, traumy, ale także tym, którzy pragną lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Pedagog
Terapeuta

Terapia pedagogiczna ma za zadanie poprawić i usprawnić wyuczone już funkcje i wyrównać ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Zajęcia pedagogiczne stymulują rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji, zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

Trening Umiejętności Społecznych /TUS/

Zadaniem Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) jest nauczenie i / lub rozwinięcie umiejętności interpersonalnych. Kształtowanie tych umiejętności pozwala dzieciom na swobodne rozwijanie się, radzenie sobie w sytuacjach szkolnych i domowych, adekwatną ocenę siebie, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i współpracę w grupie oraz większą aktywność i twórczą pracę na lekcjach.

Sensoplastyka
Kreatywność

Sensoplastyka to zajęcia bez ograniczeń wiekowych, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Wprowadza w świat zapachów, faktur i kolorów oraz rozwija kreatywność i umiejętność twórczego myślenia poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów, takich jak węch, smak, zapach, wzrok i dotyk, dzięki użyciu wszelkiego rodzaju produktów spożywczych.

Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

Metoda W. Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Terapia Ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Logorytmika

Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową.
Głównym celem jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.

Terapia Neurotaktylna
dr S. Masgutovej MNRI®

Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Elektrostymulacja podniebienia i języka

Elektrostymulacja podniebienia i języka jest zalecana u osób, które przeszły zabieg operacyjny w obrębie jamy ustnej, a w szczególności u dzieci po operacji rozszczepu podniebienia, jako uzupełnienie terapii logopedycznej i leczenia ortodontycznego, jak również u pacjentów z trudnością z wypracowaniu prawidłowej fazy spoczynkowej języka i nieprawidłowym sposobem połykania.

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych dr S. Masgutovej MNRI®

Nasze odruchy są to automatyczne i spontaniczne reakcje na różne bodźce. Odruchy wykonują funkcje ochrony i obrony w naszym życiu. Aktywizują się, kiedy powstaje stres, pomagają nam w przetrwaniu, ale w tym samym czasie ograniczają nasze wybory i możliwości kreatywnego myślenia.

Integracja odruchów ustno – twarzowych dr S. Masgutovej MNRI®

Program przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą

Terapia miofunkcjonalna
wg Anity Kittel

Terapia miofunkcjonalna jest rozwiązaniem dla dzieci i dorosłych z nieodpowiednim sposobem oddychania, chrapaniem, bezdechami, problemami z napięciem w obrębie aparatu artykulacyjnego, czy nieprawidłową wymową.

MULTIFUNCTION SYSTEM (MFS)

Jest to zestaw silikonowych stymulatorów służących do leczenia zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej m.in: oddychanie, połykanie, osłabione lub wzmożone napięcie mięśni żwaczy i okołoustne.

MIKROPOLARYZACJA – METODA tDCS

Metoda tDCS – transcranial direct current stimulation, czyli przezczaszkowa stymulacja prądem o częstotliwości zbliżonej do naszych naturalnych prądów fizjologicznych.

Kinesiotaping

Polega na użyciu plastra, którego efektywność poparta jest licznymi badaniami naukowymi z zakresu terapii skórno-mięśniowo-powięziowych. Ustalenie celu terapeutycznego pozwala na precyzyjne dobranie metody oklejenia indywidualnie dla każdego pacjenta.

ENMOT – Elektro Neuro Moibilizacja Obszaru Twarzowego

ENMOT – elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego to autorska metoda stymulacji obwodowej stworzona przez wybitnych polskich specjalistów – Magdalenę Mazur oraz Sebastiana Grzechnika. Ta niezwykle skuteczna i bezpieczna metoda ma zastosowanie w terapii pacjentów z zaburzeniami połykania, artykulacji, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinotokiem, dystrofią mięśni, np. po udarach i wypadkach.

EEG Biofeedback

Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu.

Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni).

ENMOT – Elektro Neuro Moibilizacja Obszaru Twarzowego

ENMOT – elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego to autorska metoda stymulacji obwodowej stworzona przez wybitnych polskich specjalistów – Magdalenę Mazur oraz Sebastiana Grzechnika. Ta niezwykle skuteczna i bezpieczna metoda ma zastosowanie w terapii pacjentów z zaburzeniami połykania, artykulacji, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinotokiem, dystrofią mięśni, np. po udarach i wypadkach.

Fizjoterapia dzieci i niemowląt Opole

Prawidłowa pielęgnacja noworodków i niemowląt ma ogromny wpływ na ich późniejszy rozwój, dlatego zapraszamy wszystkich „młodych” rodziców na konsultacje z fizjoterapii, podczas których fizjoterapeuta wytłumaczy jak prawidłowo dbać o maluszka.

ADOS-2

Badanie diagnozujące poziom nasilenia zaburzeń ze spektrum autyzmu za pomocą najwyżej ocenianego protokołu obserwacji zachowania – ADOS-2.
Obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań, co umożliwia obserwację naturalnych reakcji i interakcji z diagnostą.
Wszystkie moduły narzędzia zostały stworzone, aby móc diagnozować dzieci, młodzież i dorosłych na różnym poziomie funkcjonowania.

Dietetyk

Współpraca z psychodietetykiem jest formą pomocy osobom dorosłym oraz dzieciom i ich rodzicom, którym towarzyszą trudności związane z komponowaniem posiłków, wybiórczością pokarmową, nadmiernym lub niewystarczającym spożyciem żywności oraz chorobami metabolicznymi. Współpraca z psychodietetykiem nie polega jedynie na otrzymaniu kartki z zaleceniami i jadłospisem, ale stanowi grunt do pracy nad poprawną relacją z jedzeniem.

Terapia integracji bilateralnej

Terapia integracji bilateralnej poprawia:

  • świadomość ciała,
  • poczucie schematu,
  • rozróżnienie przestrzeni i poczucie kierunku, co przekłada się na lepszą równowagę oraz kontrolę postawy,
  • usprawnia pamięć sekwencyjną
  • planowanie ruchu.

To terapia, która stymuluje obie półkule mózgu. Może być świetnym uzupełnieniem terapii integracji sensorycznej.

Coaching rodzicielski, dzieci i młodzieży

„Rodzice nie wychowują dzieci dla siebie, tylko dla świata i dla nich samych. Kiedy chcą być dobrymi rodzicami, starają się oprócz korzeni dawać dzieciom także skrzydła” (Agnieszka Stein).

Coaching rodzicielski opiera się na wzajemnej współpracy między rodzicem, a coachem. To rodzic pozostaje ekspertem, a sesje coachignowe mają pomóc mu w realizacji rodzicielskich celów i zadań. Koncentruje się on na tym, jak swoje mocne strony wykorzystać w wychowaniu dziecka oraz zbudować relację opartą na miłości, szacunku, poczuciu bezpieczeństwa.

Zadbaj o siebie i swoją rodzinę

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna

CLiPP jest poradnią niepubliczną, posiadającą uprawnienia Kuratorium Oświaty w Opolu. Działamy na prawach poradni publicznej, a zatem możemy wydawać opinie i zaświadczenia, które są honorowane w placówkach publicznych: przedszkolach, szkołach, sądach, komisjach edukacyjnych i innych.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy dzieciom i ich rodzinom, poprzez kompleksową i profesjonalną pomoc. Ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 roku życia).

Badania Psychologiczno – Pedagogiczne

Jednym z głównych zadań naszej Poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży. Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosujemy różnorodne metody i techniki badawcze. Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy.

CLiPP w liczbach

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się poradnią. Stale poszerzamy zakres naszej działalności tak, aby oferować kompleksowe usługi, a liczba zadowolonych klientów wciąż rośnie.

0
Wykwalifikowanych specjalistów
0
Terapii tygodniowo
0
+
Zadowolonych pacjentów

Dlaczego właśnie CLiPP?

01.

Jakość

Wysoko wyspecjalizowana kadra, stale podnosi swoje kwalifikacje. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w sposób umiejętny i profesjonalny w pracy diagnostycznej i terapeutycznej.
Stale doposażamy poradnię w najnowsze narzędzia diagnostyczne i pomoce terapeutyczne.

02.

Atmosfera

Dorośli pacjenci i rodzice dzielą się z nami swoimi troskami i radościami, dzięki przyjaznej i pełnej zaufania atmosferze. Natomiast nasi najmłodsi spędzają u nas czas w miłej i zabawowej atmosferze i z wielką niechęcią wychodzą ze swoich zajęć.

03.

Indywidualne podejście

Zarówno proces diagnostyczny jak i terapeutyczny w CLiPP jest dobierany indywidualnie dla każdego klienta, a specjaliści poświęcają wszystkim tyle czasu ,aby czuli się w pełni usatysfakcjonowani.

04.

Elastyczność

Dzięki dostępności specjalistów w naszej poradni możemy dostosować terminy wizyt do Państwa potrzeb.

Cennik

USŁUGACzas trwania,
min
Cena
PLN
LOGOPEDA / NEUROLOGOPEDA
Diagnoza/konsultacja logopedyczna / neurologopedyczna30-60200*
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna/miofunkcjonalna30/5080/150
Terapia neurotaktylna dr S. Masgutovej MNRI®30/5080/150
Integracja odruchów dr S. Masgutovej MNRI®50150
Elektrostymulacja podniebienia i języka (10 sesji)15-30450
Trening oddechowy metodą Butejki50150
ENMOT - Elektro Neuro Mobilizacja obszaru twarzowego30/5080/150
PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA
Konsultacja psychologiczna50200
Terapia psychologiczna30/5080/150
Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa Monachijska60-120400
Badanie ADOS900
Testy psychologiczne120400
Trening umiejętności społecznych - zajęcia grupowe5090
MIKROPOLARYZACJA
Sesja mikropolaryzacji150
COACH DZIECIĘCY/RODZICIELSKI
Sesja coachingu50150
PEDAGOG / OLIGOFRENOPEDAGOG
Diagnoza pedagogiczna120400
Terapia pedagogiczna / Terapia ręki30/5080/150
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Diagnoza (wywiad + diagnoza + omówienie po 50 min)3x50600
Terapia integracji sensorycznej/ Terapia integracji bilateralnej50150
Konsultacja integracji sensorycznej50200
FIZJOTERAPEUTA
Konsultacja fizjoterapeutyczna50200
Terapia fizjoterapeutyczna50150
CENTRALNE PRZETWARZANIE SŁUCHOWE
Diagnoza - wywiad, badanie, diagnoza opisowa60-90200
Terapia sesja treningowa (trening funkcji centralnych i lateralnych)50150
Wypożyczenie Brain-Boyamiesiąc300

* diagnoza opisowa i wydanie opinii dodatkowo płatne 100-200 zł
Zajęcia nieodwołane lub odwołane po godz. 16:00 dnia poprzedzającego wizytę płatne 100%

Nasz niezawodny zespół

violetta_stasiak-ogonowska

Violetta Stasiak-Ogonowska

właściciel, neurologopeda, logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta ortodoncji funkcjonalnej MFS, metody Buteyko, terapeuta ręki, członek Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej, wykładowca

Jestem certyfikowanym diagnostą dojrzałości szkolnej, trudności w uczeniu się, metody Warnkego i ADOS – 2. Posiadam certyfikat terapeuty ortodoncji funkcjonalnej systemem MFS, metody Butejki, terapii Neuro Taktylnej, integracji odruchów ustno – twarzowych, dynamicznych i posturalnych – MNRI ® dr S. Masgutovej, miofunkcjonalnej Anity M. Kittel, mikropolaryzacji mózgu tDCS, stymulacji bazalnej. W swojej pracy jako neurologopeda i terapeuta wykorzystuję różne metody terapeutyczne m.in. tapping, metodę W. Sherborne, masaże logopedyczne, metodę ustno – motoryczną /OTP/ Sary Rosenfeld Johnson z Talk Tools i werbo – tonalną. Mam duże doświadczenie w pracy z pacjentami z ORM, Trisomią 21, mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami połykania, ortodontycznymi, po udarze mózgu, autyzmem, ZA. Moją pasją są podróże wraz z dwójką moich dzieci i mężem.
Agata_Domagala_versum

Agata Domagała

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, wykładowca

Zajmuję się diagnozą w zakresie organizacji bodźców sensorycznych oraz prowadzę zajęcia metodą integracji sensorycznej, jak również terapii ręki. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, dysfunkcjami w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych. W swojej pracy staram się wykorzystywać ciekawe i atrakcyjne dla dziecka metody i techniki pracy. Prowadzę terapię nastawioną na zadowolenie dziecka i wywołanie uśmiechu na jego twarzy poprzez proponowane aktywności. Staram się na bieżąco rozwijać swój warsztat pracy. Moim hobby jest wyszukiwanie ciekawych pomocy sensoryczno- terapeutycznych oraz tworzenie czegoś z niczego. Bardzo cenię sobie nawiązywanie dobrego kontaktu
z rodzicami/opiekunami dziecka, co stanowi dla mnie jeden z sukcesów prowadzonej terapii. Prywatnie mama cudownie zakręconego synka.

6_Aneta Nocon_2

Aneta Nocoń

psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog

Jestem certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji, diagnostą dojrzałości szkolnej, diagnostą i terapeutą metody Warnkego. Ukończyłam kurs Treningu Umiejętności Społecznych, Terapii Ręki oraz studia podyplomowe na kierunku „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa”. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę konsultacje i terapię psychologiczną, trening kontroli złości, trening umiejętności społecznych, terapię zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjne. Pracuję m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mutyzmem wybiórczym, problemami w radzeniu sobie z emocjami, zaburzeniami lękowymi. Stale poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W wolnym czasie biegam.

Ewelina_Brylska

Ewelina Brylska

fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Zajmuje się diagnozą oraz prowadzeniem terapii integracji sensorycznej. Na co dzień pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający. W swojej pracy staram się korzystać z zainteresowań dzieci i łączyć to w zabawę. Podczas zajęć wykorzystuję różne metody oraz techniki pracy. Podczas zajęć staram się, aby dziecko było uśmiechnięte i chętnie uczestniczyło w zajęciach. Stale rozwijam swój warsztat pracy, chętnie uczestniczę w szkoleniach. W terapii staram się utrzymywać dobry kontakt z rodzicami/opiekunami dziecka.

4Agnieszka_Majger

Agnieszka Mejger

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Zajmuję się terapią dzieci doświadczających trudności rozwojowych oraz ich rodzin. Posiadam praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Prowadzę diagnozę i terapię z zakresu zaburzeń Integracji Sensorycznej u dzieci w każdym wieku. Ukończyłam kurs Treningu Umiejętności Społecznych oraz uczestniczyłam w warsztatach I stopnia Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Veroniki Sherborne. W swojej pracy stosuję podejście funkcjonalne, które bazuje na rozpoznawaniu potrzeb dzieci i jego otoczenia. W czasie wolnym uprawiam turystykę górską oraz rowerową.

Agata_Wojczyszyn

Agata Wojczyszyn

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

Posiadam doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz wyzwaniami rozwojowym. Podczas prowadzonych zajęć dbam o indywidualne podejście oraz zbudowanie przyjaznej atmosfery w oparciu o zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Cały czas podwyższam swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, aby jeszcze lepiej pomagać Państwa dzieciom. Ukończyłam m.in.: Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, terapię czaszkowo – krzyżową, terapię Neuro Taktylną, Integrację Odruchów Dynamicznych i Posturalnych MNRI ® dr S. Masgutovej, terapię Integracji Sensorycznej, Kinezjologię Dennisona, Metodę Delacato, Terapię ręki, a także dwustopniowe szkolenie „Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością” i Program Rozwoju Komunikacji MAKATON. Jestem aktualnie w trakcie kursu Pozytywnej dyscypliny.

W wolnym czasie lubię wyszukiwać i tworzyć pomoce dobrane odpowiednio dla danego dziecka. Interesuje się rękodziełem i medycyną naturalną. Prywatnie mama trzech żywiołowych synów.

Beata_Grzechnik

Beata Grzechnik

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensoryczne
Jestem certyfikowanym terapeutą rehabilitacji neurorozwojowej niemowląt i dzieci według koncepcji NDT-BOBATH oraz terapeutą integracji sensorycznej. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością taką jak: autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, zespołami genetycznymi, jak również z dziećmi z wadami postawy ciała, a także z zaburzeniami integracji sensorycznej. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika). Odkąd zaczęłam pracować z dziećmi nieustannie zdobywam wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach, m. in.: Masaż tkanek głębokich, Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci, Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne, Kinesio Taping (KT1, KT2), Masaż Shantala. Prywatnie – miłośniczka sportu, zwłaszcza siatkówki. Dlatego też w pracy staram się wywołać u dzieci uśmiech, radość i zapał do wszelakich aktywności ruchowych.
Malgorzata_Slowikowska_versum

Małgorzata Słowikowska

neurologopeda, logopeda, pedagog
Jestem certyfikowanym diagnostą dojrzałości szkolnej, trudności w uczeniu się oraz terapeutą mikropolaryzacji mózgu tDSC. Jako logopeda zajmuję się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną. W czasie terapii korzystam z różnych metod wspomagających m.in. Terapii Neuro Taktylnej MNRI ® dr S. Masgutovej, elektrostymulacji podniebienia i języka oraz masażu logopedycznego. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi wadami genetycznymi, spectrum autyzmu, ZD, MPR, opóźnionym rozwojem mowy. W pracy z dziećmi wykorzystuję ruch, zabawę i muzykę. Stale podnoszę swoje kwalifikacje podczas szkoleń.
Jestem instruktorem ZHP, gdzie zrodziła się moja pasja do pracy z dziećmi. Prywatnie jestem mamą, która lubi tańczyć, chodzić po górach i jeździć na nartach.
rptnb

Magdalena Szymaniec

Jestem absolwentką zarządzania ze specjalizacją psychologii i komunikacji w biznesie. W CLiPP zawsze służę pomocą w ustaleniu terminu na terapię, rodzaju terapii oraz w zakresie obsługi biurowej. Bardzo interesują mnie relacje międzyludzkie i dietetyka. Lubię długie spacery i pływanie. W wolnym czasie gram na gitarze i zajmuję się projektowaniem wnętrz
Marzena_Faron

Marzena Faron

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Jestem certyfikowanym terapeutą rehabilitacji neurorozwojowej niemowląt i dzieci według koncepcji NDT-BOBATH oraz terapeutą integracji sensorycznej. Specjalizuję się w ocenie prawidłowego rozwoju dziecka – motorycznego i psychomotorycznego, wsparciu w procesach symetrialnych, nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz instruktażu prawidłowej pielęgnacji dzieci. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołami genetycznymi, neurologicznymi, MPD, zaburzeniami koncentracji i zachowania.
Marta_Suchocka

Marta Suchocka

pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
Jestem pedagogiem specjalnym z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami oraz trudnościami rozwojowymi . Interesuję się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji.
Korina_Warzecha

Korina Warzecha

psycholog, logopeda
Zajmuję się diagnozą, poradnictwem i udzielaniem pomocy psychologicznej i logopedycznej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Zawodowo związana z instytucjami oświatowymi. W szkole pracuje jako psycholog oraz terapeuta logopedyczny. Podczas zajęć wykorzystuję różne metody oraz techniki pracy, które indywidualnie dopasowuje do pacjenta. W swojej pracy stawiam na komfortową atmosferę oraz dobrą relację zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Staram się by moje zajęcia były atrakcyjne dla dziecka, organizując kreatywne zabawy. Jestem aktualnie w trakcie trwania studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Nieustannie podwyższam swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.
Alicja_Ludwikowska

Alicja Ludwikowska

logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną i pedagogiczną. Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi w rożnym przedziale wiekowym. W terapii korzystam z różnych metod i form pracy. Dbam o odpowiednia atmosferę podczas zajęć. Nawiązuje dobry kontakt z pacjentami i rodzicami/opiekunami. Sądzę, że współpraca pozwala osiągnąć sukces. Jestem również opiekunką dziecięcą w żłobku. Wolny czas spędzam z rodziną i piekę ciasta.
Paulina_Hertel

Paulina Hertel

logopeda, glottodydaktyk

Zajmuję się profilaktyką i terapią logopedyczną. Jestem glottodydaktykiem, więc praca z dziećmi dwujęzycznymi nie jest mi obca, oraz certyfikowanym terapeutą mikropolaryzacji mózgu tDCS, certyfikowanym diagnostą narzędziem KOLD. Moja praca to moja pasja, sprawia mi ogromną radość, a uśmiech dziecka to dla mnie złoto. Dbam o komfortową atmosferę w gabinecie i zaufanie zarówno w relacji z dzieckiem jak i z rodzicem. W wolnych chwilach jestem miłośniczką tańca towarzyskiego oraz uwielbiam spędzać aktywnie czas jeżdżąc na rowerze czy spacerując z moimi czworonogami. Góry to mój drugi dom, a najlepiej czuje się tam zimą, kiedy mogę założyć narty. Czasem bawię się w opiekunkę cudownych dzieciaków.

Hubert_Pieczynski

Hubert Pieczyński

logopeda, glottodydaktyk
Zajmuję się terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Od lat pracuje z dziećmi i dorosłymi podczas zajęć ruchowych (judo). W terapii wykorzystuje wiele metod terapeutycznych. Podczas zajęć zależy mi na komforcie dziecka i nawiązaniu jak najlepszych relacji, także z rodzicami.
Ida_Parfimczyk

Ida Parfimczyk

psycholog
Zajmuję się poradnictwem, diagnozą i terapią psychologiczną oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami oraz wyzwaniami rozwojowymi.  Posiadam uprawnienia diagnozowania sprawności intelektualnej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych.  W pracy terapeutycznej łączę wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, neuropsychologii i dialogu motywującego. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Interesuję się stosowaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, oceną i uczeniem wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci oraz Kulturą g/Głuchych. W ramach rozprawy doktorskiej poszukuję rozwiązań technologicznych umożliwiających dwustronną komunikację użytkowników języków fonicznych i wizualno-przestrzennych, tj. Makaton lub Polski Język Migowy.
Agnieszka_Duda

Agnieszka Duda

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
estem psychologiem, który na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami. Ukończyłam studia z przygotowania pedagogicznego, dzięki którym miałam możliwość wzbogacić swoje doświadczenie o  pracę w przedszkolu. W Clipp jako certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej zajmuję się w głównej mierze prowadzeniem terapii SI. Po godzinach ważnym krokiem rozwoju są dla mnie szkolenia i kursy. Jednym z nich było ukończenie 3-stopniowego kursu „Sposoby komunikacji osób głuchoniewidomych”, który pozwala mi lepiej dotrzeć do osób ze szczególnymi potrzebami. Stawiam na pierwszym miejscu relacje ze swoimi pacjentami oraz ich dobre samopoczucie. W wolnych chwilach lubię czytać książki i aktywnie spędzać czas. Moim marzeniem jest założenie własnego żłobka, który będzie bezpieczną przystanią dla Maluszków.
Patrycja Moćko

Patrycja Moćko

pedagog specjalny, oligofrenopedagog
Jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, terapeutą osób ze spektrum autyzmu, terapeutą neurotaktylnym MNRI, a także nauczycielem wychowania przedszkolnego. W pracy skupiam się głównie na osobach ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa oraz innymi deficytami rozwojowymi. Mam doświadczenie także w pracy wychowawczej oraz terapeutycznej z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, problemów z nawiązywaniem relacji, rozumieniem otaczającego świata. Wykorzystuję wiele metod, skupiając się na tym, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb dziecka. Opieram się również na korzystaniu z metod komunikacji alternatywnej, m.in. Makaton. Zawsze staram się budować dobrą relację, polegającą na współpracy i wzajemnym zaufaniu, również z rodzicami. Metoda rehabilitacji i budowania relacji Programem RDI pozwala mi rozwinąć wiele kompetencji i stale zbudować odpowiednią relację z dzieckiem. Podczas wieloletniej pracy dostrzegłam ,że jest to droga, którą chcę podążać i rozwijać się w tym zakresie. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia. W wolnym czasie interesuje się rozwojem osobistym oraz doskonaleniem zawodowym.
Aleksandra Stemplewska

Aleksandra Stemplewska

logopeda, glottodydaktyk
Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Jestem certyfikowanym terapeutą diagnozy i terapii jąkania i innych zaburzeń płynności mowy, diagnostą narzędziem KOLD. W swojej pracy łączę obie pasje jaką jest logopedia i glottodydaktyka. Korzystam z wielu metod terapeutycznych, które dostosowuje do indywidulanych potrzeb dziecka. Szczególnie interesuję się pracą z dziećmi z trisomią 21. W terapii skupiam się zawsze na zaletach dziecka, które są baza w terapii. Wolny czas wykorzystuję na czytanie książek i wycieczki.
Larysa Hadadch

Larysa Hadadch

dietetyk, psychodietetyk, instruktor fitness, trener
Na co dzień zajmuję się poprawianiem relacji z jedzeniem, nauką zdrowych nawyków żywieniowych oraz redukcją masy ciała podopiecznych. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów z zakresu zaburzeń odżywiania, noefobii żywieniowej oraz nieprawidłowych zachowań zdrowotnych. Jestem dietetykiem, którego rolą nie jest jedynie wydrukowanie kartki z przepisami, ale dietetykiem, który potrafi być wsparciem  i nawigatorem w drodze do zmiany dla całej rodziny.
daria-deren-img

Daria Dereń

terapeuta TUS, terapeuta ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, prowadzę Trening Umiejętności Społecznych, a także posiadam certyfikat z zakresu terapii ręki. Podczas pracy z dziećmi w różnym wieku staram się rozpoznać ich indywidualne potrzeby, możliwości, a także zainteresowania i dopasować do nich swoje metody i propozycje działań. Podczas zajęć staram się stwarzać miłą atmosferę, starając się, by każdy z uczestników czuł się komfortowo. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje, by móc jak najlepiej wspierać dzieci oraz młodzież w ich rozwoju.

Joanna_Urbaniak-Plewnia

Joanna Urbaniak-Plewnia

terapeuta integracji sensorycznej, coach, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

Jestem dyplomowanym coachem, terapeutą Integracji Sensorycznej, pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym, wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, terapeutą ręki, TUS, diagnostą (SI, KORP, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa), certyfikowanym diagnostą trudności w uczeniu się, nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, polonistą.

Od 9 lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnościami (ruchową, intelektualną, sprzężoną), z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołami genetycznymi, wcześniakami, ze spectrum autyzmu oraz ich rodzicami. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w szkole specjalnej, w zespole WWRD, w przedszkolu samorządowym oraz w przedszkolu Montessori, Centrum Terapii i Rozwoju, Fundacji. Prowadziłam sesje coachingowe dla dzieci i młodzieży oraz coachingi rodzicielskie, a także szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracuję w nurcie niedyrektywnym, a priorytetowe w kontakcie z dziećmi są dla mnie trzy zasady, warunkujące skuteczną pracę terapeutyczną: relacyjność, uważność i elastyczność. Inspiruję się filozofią Jaspera Jula oraz Porozumieniem bez Przemocy. Podążanie za dzieckiem, możliwość obserwowania procesu jego rozwoju, jest dla mnie największą nagrodą.

anna-skapska-img

Anna Skąpska

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Zajmuje się poradnictwem, diagnozą, terapią psychologiczną oraz integracji sensorycznej. Jestem uprawnionym diagnostą Skałą Inteligencji Stanford Binet-5 i ADOS -2. Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Podczas terapii stawiam na komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjenta. Prywatnie mama, żona, miłośniczka zwierząt.
Justyna_Trubulec

Justyna Trybulec

logopeda, pedagog, oligofrenopedagog
Zajmuję się terapią logopedyczną i pedagogiczną. W swojej pracy stawiam na kreatywność i terapię w formie zabawy, która pozwala na zdobycie zaufania i nawiązanie bardzo dobrej relacji z dzieckiem przez co osiągamy dobre efekty. Posiadam duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Prywatnie lubię podróżować i czytać książki psychologiczne. 
Klaudia Sitarz

Klaudia Sitarz

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Jestem fizjoterapeutką pracującą głównie z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, skoliozą, wadami postawy, wadami stóp oraz zaburzeniami integracji sensorycznej. Ukończyłam kursy w zakresie rehabilitacji neurorozwojowej dzieci według koncepcji NDT-BOBATH,  trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad stóp, funkcjonalnej indywidualnej terapii skolioz, integracji sensorycznej I stopnia oraz badania i terapii stawów skroniowo -żuchwowych. W pracy z małym pacjentem zależy mi na stworzeniu bezpiecznej atmosfery, w której dziecko będzie mogło pokonywać swoje trudności i rozwijać swój potencjał. W wolnych chwilach spędzam czas z moimi psami i królikiem, ćwiczę jogę oraz uczę się jeździć konno. Uwielbiam też spędzać czas na łonie natury, szczególnie w górach.
Monika Nąckiewicz

Monika Nąckiewicz

psycholog
Zajmuję się poradnictwem, diagnozą i terapią psychologiczną. Jestem certyfikowanym diagnostą Skalą Inteligencji Stanford Binet-5. Dodatkowo, ukończyłam szkolenia z technik efektywnej negocjacji oraz mediacji, co pozwoliło mi skutecznie rozwiązywać konflikty i wspierać klientów w znalezieniu kompromisów. Mam również doświadczenie w pracy z dziećmi oraz prowadzeniu coachingu, w czasie którego wspierałam osoby w osiąganiu ich celów zarówno zawodowych, jak i osobistych. Interesują mnie szczególnie pojęcia stresu organizacyjnego i zaburzeń odżywiania, które chciałabym zgłębiać i rozwijać się w tych obszarach. Jestem zawsze otwarta na nowe wyzwania i gotowa na dalszy rozwój zawodowy, aby jeszcze lepiej wspierać klientów w ich drodze do zdrowia psychicznego i satysfakcji zawodowej. Moja praca ma na celu nie tylko rozwijanie moich umiejętności, ale przede wszystkim dostarczanie wsparcia, które pomaga klientom osiągnąć równowagę i lepsze samopoczucie w życiu codziennym.

Tu jesteśmy

W pobliżu poradni znajdują się prywatne i publiczne miejsca parkingowe i przystanek autobusowy.

Adres w Opolu

ul. Grodzieńska 19
45–316 Opole

Godziny otwarcia

Godziny pracy recepcji:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Godziny pracy placówki:

Poniedziałek – piątek: 7:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 16:00

Telefon