Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych dr S. Masgutovej MNRI®

Nasze odruchy są to automatyczne i spontaniczne reakcje na różne bodźce. Odruchy wykonują funkcje ochrony i obrony w naszym życiu. Aktywizują się, kiedy powstaje stres, pomagają nam w przetrwaniu, ale w tym samym czasie ograniczają nasze wybory i możliwości kreatywnego myślenia. Odruchy są również podstawą kształtowania się  nawyków, rozwoju aktywności poznawczej oraz sfery emocjonalnej. Jedynym warunkiem ich pełnowartościowego funkcjonowania jest pojawienie się, rozwój i integracja w swoim czasie określonym przez przyrodę. Niezintegrowany odruch aktywizuje obronną strategię mózgu i przeszkadza adekwatnej percepcji, racjonalnemu myśleniu i zachowaniu się.

Integrację odruchów dynamicznych i posturalnych wykorzystujemy zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

  • porażeniami mózgowymi,
  • autyzmem,
  • zachowaniami agresywnymi,
  • lękami i fobiami,
  • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
  • nadpobudliwością psychoruchową,
  • trudnościami w nauce, dysleksją,
  • zaburzeniami mowy,
  • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji poprzez stymulację schematów odruchów.