Zajęcia z integracji sensorycznej w Opolu

Prawidłowe współdziałanie naszych zmysłów umożliwia sprawne funkcjonowanie w codziennym życiu i wykonywania różnorodnych czynności – od biegania, wchodzenia po schodach, po obieranie warzyw czy mycie zębów. Z reguły nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób udaje nam się wykonywać wiele zadań na raz, nie tracąc przy tym równowagi, czy nie upuszczając przedmiotów. Za wszystko odpowiadają zachodzące w mózgu, bez naszego udziału i zaangażowania, procesy. To właśnie jest integracja sensoryczna (SI), z której zajęcia prowadzimy w naszym ośrodku w Opolu.

Dlaczego prawidłowa integracja sensoryczna jest tak ważna?

Doskonała koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa możliwa jest jedynie wtedy, kiedy prawidłowo odbieramy świat naszymi zmysłami. Kiedy coś w tym delikatnym układzie zawodzi – zaczynamy mieć problemy z koncentracją, czytaniem, wykonywaniem niektórych czynności, nauką. Ze źle funkcjonującą integracją sensoryczną mamy najczęściej do czynienia u najmłodszych pacjentów. To właśnie dla nich prowadzimy w Opolu terapię, mającą na celu poprawę jakości życia i likwidację nieprawidłowo funkcjonujących wzorców.

Zapraszamy do Opola na zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci

W ośrodku CLiPP w Opolu prowadzimy specjalistyczne, w pełni profesjonalne zajęcia z integracji sensorycznej.

Zapraszamy na nie w szczególności dzieci:

 • które mają trudności z uczeniem się, objawiające się słabą koncentracją uwagi, dysortografią, dysgrafią, dysleksją,
 • z ADHD, ADD, FAS,
 • ze spektrum zachowań autystycznych,
 • opóźnione psychoruchowo,
 • niepełnosprawne intelektualnie,
 • z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
 • ze schorzeniami o podłożu genetycznym, np. zespołem Aspergera, Downa, Williamsa, Reta, Turnera.

Celem terapii jest poprawa i rozwój:

 • kontroli posturalnej i okoruchowej,
 • percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • koncentracji,
 • percepcji słuchowej,
 • orientacji przestrzennej, schematu ciała.

Jakie efekty dają zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone w ośrodku CLiPP w Opolu?

Naszym celem jest poprawa szeregu zachowań i odruchów, mających wpływ na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu. Pracujemy zarówno nad ciałem, jak i psychiką naszych pacjentów, oferując kompleksowe zajęcia prowadzone przez przeszkolonych terapeutów. Wszystkie spotkania z integracji sensorycznej w ośrodku CLiPP przebiegają w miłej i pełnej spokoju atmosferze, a nasi podopieczni czują się komfortowo i bezpiecznie.

<p style=”text-align:justify;”>Jeśli mieszkasz w <strong>Opolu </strong>i jesteś zainteresowany wzięciem udziału w zajęciach &ndash; serdecznie zapraszamy do kontaktu.</p>