integracja-bilateralna-img

Terapia integracji bilateralnej poprawia:

 • świadomość ciała,
 • poczucie schematu,
 • rozróżnienie przestrzeni i poczucie kierunku, co przekłada się na lepszą równowagę oraz kontrolę postawy,
 • usprawnia pamięć sekwencyjną
 • planowanie ruchu.

To terapia, która stymuluje obie półkule mózgu. Może być świetnym uzupełnieniem terapii integracji sensorycznej.

Terapia bilateralna bardzo dobrze sprawdza się m.in. u dzieci:

 • ze spektrum autyzmu,
 • z nadpobudliwością ruchową,
 • z trudnościami w uczeniu się,
 • z trudnościami z koncentracją uwagi.

Objawy zaburzeń rozwoju integracji bilateralnej:

 • trudność z nauką czytania i pisania,
 • skrzyżowana lateralizacja,
 • obniżona, obustronna koordynacja,
 • trudność z różnicowaniem prawo/lewo,
 • słaba pamięć sekwencyjna,
 • trudność z orientacją przestrzenną,
 • unikanie przekraczania linii środkowej ciała,
 • niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych ciała,
 • trudności z wielozadaniowością.